GP DUBROVNIK d.d. - "u stečaju" (od 01.04.2010.god.)
Điva Natali 7 , 20000  Dubrovnik
OIB : 03999116831
IBAN : HR6624070001100349987   O T P  Banka  Hrvatska d.d.    
Tel. 020/414-155
Fax. 020/423-052

Popis inventara za prodaju

                                                              Popis opreme
R.b. NAZIV kom

1

Nastavak konzole

2

2 Ograda - Doka 12
3 Tronožac 180
7 Penjalice za šaht 70
10 Elementi za šalovanje betonskih stupova :  
  Ø 40 x 3 m 18
  Ø 40 x 1 m 12
  Ø 30 x 3 m 4
  Ø 30 x 1 m 4
  Ø 60 x 3 m 2
  Ø 30 x 4,5 m 1